Rekisteriseloste

Lähdesmäki Oy:n verkkokaupan tietosuojaseloste 25.5.2018

 

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

 

Lähdesmäki Oy Ilmajoki

 

Yhteystiedot: 
Kaaronojantie 2 
60800 ILMAJOKI

 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

 

Lähdesmäki Oy Ilmajoki 
Kaaronojantie 2
60800 Ilmajoki 
020 7699 020 
info [ät] lahdesmaki.fi

 

 

2. REKISTERÖIDYT

 

Rekisteri pitää sisällään www.lahdesmaki.fi , www.reale-kaluste.fi , www.kesakalusteet.fi sekä www.nettimatto.fi verkkokauppojen tilauksen tehneiden asiakkaiden tietoja sekä Lähdesmäki Oy Ilmajoki:n fyysisissä myymälöissä sekä hallinnoimissaan verkkokaupoissa keräämiä tietoja henkilöistä, jotka ovat erikseen antaneet luvan henkilötietojen käyttöön markkinointitarkoituksessa. Rekisteri voi pitää sisällään myös asiakkaiden tarjouspyyntöihin, tuotekysymyksiin ja yleisen asiakaspalvelun kautta kertyneitä tietoja.

 

 

3. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

 

Rekisterin pitämisen peruste:

 

 • -Verkkokaupan tilausten ylläpito ja käsittely sekä tilauksiin liittyvien velvoitteiden täyttöön esimerkiksi tuotetakuiden ja lainvaatimien säilytysaikojen puitteissa
 • -Markkinointiluvan antaneiden henkilöiden tietojen ylläpito
 • -Asiakaspalvelun hoitaminen

 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

 

 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin ja lain vaatimiin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 

 • -Tilauksien ylläpito, käsittely ja lähettäminen
 • -Tuotetakuiden ja lainvaatiman tositteiden säilytysajan noudattamiseen
 • -Markkinointitarkoituksiin silloin, kun henkilö on erikseen antanut rekisterin pitäjälle markkinointiluvan
 • -Asiakaspalveluun
 • -Verkkokaupan toiminnallisuuksien ja käyttökokemuksen parantamiseen

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 

Henkilötiedot

 

 • -nimi
 • -osoite
 • -sähköposti
 • -puhelinnumero
 • -Henkilötunnus silloin kun asiakas ostaa käyttäen laskuja tai osamaksu vaihtoehtoja


Asiakastiedot

 

 • -IP-osoite
 • -tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 • -asiakkaan antamat lisätiedot liittyen tilaukseen tai tilauksen toimittamiseen (esim. ovikoodi, vaihtoehtoinen vastaanottaja tms)
 • -Asiakkaan vastaukset asiakaskyselyihin ja asiakkaan jättämät tuotearvostelut

 

 

5. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseeninfo [ät] lahdesmaki.fi

 

Tarkastusoikeus

 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

 

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 

Vastustamisoikeus

 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

 

Suoramarkkinointikielto

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 

Poisto-oikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

Suostumuksen peruuttaminen

 

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 

Valitusoikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 

Tiedot saadaan asiakkaan tekemien verkkokaupan tilauksien kautta. Lisäksi rekisteriin saadaan tietoja uutiskirjetilauksien kautta ja fyysisissä myymälöissä tapahtuvan markkinointirekisterin keräämisen kautta. Lisäksi rekisteriin voidaan saada tietoja asiakkaan yhteydenottojen välityksellä esimerkiksi verkkosivujen yhteydenottolomakkeista.

 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 

 • -asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • -asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
 • -asiakkaan valtuuttamalta henkilöltä
 • -asiakkaan antaessa markkinointiluvan fyysisessä myymälässä tai myyntitapahtumissa

 

 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

 

Tietoja käytetään vain Lähdesmäki Oy Ilmajoki:n omiin markkinointitarkoituksiin silloin, kun asiakas on erikseen antanut luvan tietojen käyttämiseen markkinointitarkoituksissa. Emme luovuta tietoja markkinointitarkoituksiin yrityksen ulkopuolelle.

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös yrityksen ulkopuolella Lähdesmäki Oy Ilmajoki:n tarkoituksiin. Tällaisia käsittelijöitä voivat olla markkinointitoimistot, uutiskirjetyökalut ja analytiikkatyökalut.

Asiakkaan tilauksessa antamia henkilötietoja käytetään myös asiakkaan ostamien tuotteiden toimituksiin liittyen. Asiakastietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi kuljetusyhtiölle silloin kun se on välttämätöntä asiakkaan tekemän tilauksen toimittamiseksi.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

 

 

8. KÄSITTELYN KESTO

 

 • -Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
 • -Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta
 • -Rekisteri sisältää myös tietoja, joita rekisterinpitäjällä on lainmukainen velvollisuus säilyttää pidempiä aikoja. Esimerkiksi kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti

 

 

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

 

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Tällaisia tahoja voivat olla kirjanpitotoimisto, markkinointitoimisto ja verkkokaupan tekninen palveluntarjoaja (ml. palvelimet, jotka sisältävät asiakasrekisterin tietoja).

 

 

 

10. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

 

Tietoja voidaan siirtää säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

 

11. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

© 2024 Nettimatto.fi - Suomen suurin mattovalikoima - Lähdesmäki Oy